کتاب شبکه؛صفرتاصد

مؤلف: محمدتقی روغنی چاپ اول؛ تابستان 1392 546 صفحه، وزیری قیمت نشر کاغذی: 20000 تومان قیمت نشر الکترونیک: 5000 تومان توضیحات: در این کتاب سعی شده مطالب مربوط به شبکه از صفر تا صد به‌صورت علمی، عملیاتی و با نگارشی روان و قابل‌فهم ارائه گردد. همچنین با اجرای 19 سناریو عملیاتی، ضمن ارائه مطالب علمی […]